Навчально-науковий інститут неперервної освіти факультету менеджменту освіти і науки – базовий структурний підрозділ з підвищення кваліфікації фахівців НПУ імені М.П. Драгоманова (ліцензія МОН України серія АЕ № 527854) успішно розпочав участь в тендерних закупівлях, оголошених Кабінетом Міністрів України в квітні 2021 р. на платформі PROZORRO. Нами виграно три програми: «Мистецтво ведення переговорів», «Ораторське мистецтво» та «Аналіз політики» для 179 працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України на загальну суму 106 тис. грн.

Продовжується навчання у групах підвищення кваліфікації учителів, вихователів, викладачів закладів вищої освіти, керівників закладів освіти за відповідними програмами з усіх галузей знань, а також державних службовців за програмами: «Запобігання корупції», «Комунікації та взаємодії», «Управління змінами», «Ділова українська мова».

Продовжуємо набір груп, відповідно до графіка підвищення кваліфікації фахівців на 2021 р. https://ino.npu.edu.ua/hrafik-pidvyshchennia-kvalifikatsii-vchyteliv-vykladachiv-vykhovateliv-na-2021-rik

Впроваджуємо, розроблене творчим колективом інституту в рамках виконання держбюджетної теми «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на засадах концепції нової української школи», відкрите інтегроване освітнє середовище (ВІОС) для розширення контингенту слухачів з усіх регіонів України та створення умов для їх самоосвітньої діяльності в міжкурсовий період з використанням інтелектуального додатку.

Готується конкурсна документація для участі в тендерах для навчання працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмами «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Аналіз політики», а також Національного агентства державної служби України за програмами: «Управління змінами», «Комунікації та взаємодії», «Запобігання корупції», «Стратегічне управління та планування», «Управління фінансами», «Інформаційна безпека», «Гендерна рівність».

Укладаємо нові угоди з партнерами щодо підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівників закладів освіти, державних службовців, тимчасово не працевлаштованих осіб, зареєстрованих у центрах зайнятості.