primcom16
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   

Науково-методична рада  

   

Інформація для абітурієнтів та слухачів  

   

Конференції  

   

Шановні колеги!NPU KPT_logo

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова запрошує до участі в

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів»

яка відбудеться 19-21 травня 2015 року у м. Києві

Тематичні напрями роботи конференції

 • Генезис ідей педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму у вітчизняній та зарубіжній освітній традиції.
 • Теоретико-методологічні засади педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму.
 • Проблеми майстерності, творчості, професіоналізму у руслі модернізації підготовки педагогічних кадрів в умовах інтеграції у світовий освітній простір.
 • Сучасні технології та науково-методичний супровід креативно-професійного розвитку особистості педагога.
 • Інноваційний потенціал евристичної освіти.
 • Педагогічна практика в системі формування вчителя-професіонала.
 • Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у викладанні психолого-педагогічних та фахових дисциплін.
 • Професійно-творча самореалізація педагога у сучасній навчально-виховній практиці роботи з дітьми та молоддю.
 • Педагогічне дорадництво у вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі.

Програмою конференції передбачено пленарне засідання, роботу секцій за напрямами, круглий стіл, культурну програму.

Проживання – у готелі університету.

Робочі мови конференції – українська, російська.

За результатами роботи конференції планується видання тез доповідей учасників конференції.

Фінансові умови

 • Організаційний внесок (програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 50 грн.
 • Вартість публікації 1 сторінки коректорського варіанту тексту А-4 (одинарний інтервал) – 30 грн.
 • Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці відділенням «Нової пошти» за рахунок одержувача.
 • Усі інші витрати (проїзд, проживання, харчування) учасники сплачують самостійно.

Для участі у конференції необхідно подати

1. Заявку, оформлену відповідно до зразка, наведеного у додатку 1, що подається у редакторі MS WORD 97-2003 у 2-х форматах *.doc та *.pdf: зі сканованим підписом дописувача.

2. Матеріали тез – обсяг 2-3 сторінки (заповнення останньої сторінки не менше 90%), українською (російською) мовою, через одинарний інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 14, всі поля (праве, ліве, верхнє, нижнє) – 20 мм., абзац – 1,25 см., список літератури – за алфавітом, до 5 джерел. Використовувати редактор MS WORD 97-2003 у форматі *.doc. Для дописувачів без наукового ступеня додається рецензія-рекомендація фахівця з науковим ступенем, засвідчена печаткою за місцем роботи рецензента. Оформлення тексту див. за зразком, наведеним у додатку 2.

Посилання на літературні джерела в тексті тез та статті позначати в квадратних дужках [напр.1, с. 3; 7; 8], використовувати лапки “….”, одинарний апостроф ( ’ ), тире ( – ); таблиці та рисунки подавати із назвами, прив’язувати їх до тексту, групувати у відповідному масштабі (рекомендовано у форматі *.gif, *.jpg, *.bmp); при посиланнях на інших авторів ставити ініціали перед прізвищем, без пробілу, а між словами – не більше 1 пробілу.

Список використаних джерел оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання ” (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С.26-30).

Термін подачі матеріалів – до 10 квітня 2015 року.

Матеріали надсилати лише електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. окремими файлами з назвою *.doc : 1) прізвище – тези, 2) прізвище – заявка; *.pdf : скановані 3) прізвище – рецензія (для осіб без наукового ступеня), 4) прізвище – квитанція грошового переказу із обов’язковим зазначеним прізвища автора. У графі “тема” вказати прізвища дописувачів.

Кошти на організаційний внесок та публікацію тез надсилати поштовим переказом за адресою: 01030, м.Київ-30, “до запитання” на ім’я Наумової Вікторії Юріївни.

Зразки оформлення

Додаток 1.Заявка на участь wordpdf

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм:

проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів»

1

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2

Науковий ступінь

 

3

Вчене звання

 

4

Місце роботи, посада (повна назва установи та підрозділу без скорочень та абревіатур)

 

5

Поштова адреса для листування

 

6

Контактні телефони

 

7

Е-mail

 

8

Тема доповіді

 

9

Тематичний напрям роботи конференції

 

10

Мультимедійна презентація

Так    Ні

11

Публікація матеріалів

Тези доповіді Без публікації

12

Присутність на конференції

Так, особисто Ні, заочно

13

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання рецензента

(для осіб без наукового ступеня)

 

14

Проживання в готелі університету

Так Ні

15

№ відділення Нової пошти (за умови пересилання матеріалів конференції)

 

Даю згоду на використання моїх персональних даних та друк матеріалів на умовах, зазначених в інформаційному листі.

Дата «____» ________________ 20____ р.                                               Підпис __________________

Додаток 2.Розміщення тексту тез wordpdf

Бондаренко О.Т.

ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає значного покращення шляхів удосконалення ______________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Література (за алфавітом, до 5 джерел)

1. Маркин В.Н.Личность: через профессионализм к акме / В.Н.Маркин // Акмеология. – 2001. – № 1. – С.88-90.

2. Маркова А.К.Психология профессионализма / Аэлита Капитоновна Маркова. – М. : Дело, 1996. – 356 с.

За додатковою інформацією звертатися на сайт pedtvor.npu.edu.ua, електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., зателефонувати на кафедру педагогічної творчості (044) 486-31-32, або на номер мобільного телефону (067) 661-19-22 (Омецінська Мирослава Василівна)

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти