primcom16
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   

upr tehn

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи», яка відбудеться на базі НПУ імені М.П.Драгоманова 14-15 березня 2013 року.
До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістри.
Проблеми, які виносяться на обговорення:
  1. Компетентісне наповнення професійної діяльності викладача.

  2. Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі студентами.

  3. Участь викладачів в управлінні ВНЗ.

  4. Вплив викладачів на прийняття державно-управлінських рішень (громадське обговорення, експертні оцінки в складі робочих груп тощо).

  5. Самоменеджмент викладача вищої школи.

У рамках конференції планується проведення майстер-класів, тренінгів із розвитку управлінських компетенцій, конкурсу для учнівської та студентської молоді.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку роботи конференції.

Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2013 року надати до оргкомітету:

1) матеріали для публікації обсягом до 5 сторінок формату А4 в електронному варіанті;

2) заявку на участь із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а також поштової адреси і контактних телефонів, адреси електронної пошти;

3) скановану (сфотографовану) квитанцію про cплату оргвнеску у форматах .pdf, .jpg, .tif.

Вимоги щодо оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Тіmеs New Roman, кегель 14, інтервал полуторний; абзацний відступ – 10 мм. Електронний варіант тез доповіді виконується в текстовому редакторі MS Word for Windows і надсилається на електронну пошту novaosvita@ukr.net у вигляді файлу формату .doc або .rtf з поміткою в темі листа «На конференцію», назва файлу – прізвище автора латинськими літерами.

Перелік літературних джерел подається в алфавітному порядку після тексту статті з підзаголовком Література. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word “Нумерація”. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка.

Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, публікуватися не будуть.

Організаційний внесок для компенсації витрат на публікацію складає 100 грн.

Докторів наук запрошуємо до участі без сплати організаційного внеску.

Оргкомітет не рецензує і не повертає рукописи, залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. У разі неприйняття статті до друку гроші повертаються авторові.

Організаційний внесок з поміткою «Інформаційно-консультативні послуги (конференція), ПІБ учасника» перераховувати: СПД Гаркавенко Зоя Олександрівна, ідентифікаційний номер 2443513921, р/р 26000060296363, ЗАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269.

Поштова адреса оргкомітету: кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, вул. Пирогова, 9, к. 5-5, м. Київ, 01601; тел. +38 044 288-34-67; веб-сайт: http://kiido.npu.edu.ua; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

За довідками звертайтесь до Горб Альони Василівни (+38 044 288-34-67; +38 066 477-87-07).

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти