altНавчально-науковий інститут перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки є структурним підрозділом державного вищого навчального закладу IV-го рівня акредитації – Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
 
Створення Інституту зумовлене інтенсивністю процесів модернізації системи освіти, розвиток якої потребує прицільної уваги в умовах сьогодення.
Основна ідея діяльності інституту полягає у підвищенні ефективності підготовки компетентних фахівців в освіті та інших галузях у відповідності до потреб сучасного суспільства. Її підгрунттям є: забезпечення якості та інноваційно-технологічного характеру навчально-виховного процесу, проведення науково-експериментальних досліджень як в галузі професійної підготовки фахівців освіти так й перепідготовки фахівців інших галузей.

 
Завдання  інституту:

Головною метою діяльності інституту є:
- наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для системи середньої та вищої педагогічної освіти для громадян України та інших держав;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів в системі освіти сталого розвитку для громадян України та інших держав;
- здійснення на базі освітніх закладів теоретичних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх впровадження у практику освітньої системи;
- створення нового покоління навчальної, навчально-методичної літератури;
- приведення змісту перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідність до перспективних потреб держави;
- формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, попередньо здобутої ними освіти, досвіду діяльності, індивідуальних інтересів і потреб громадян;
- застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію та індивідуалізацію навчання.
 
Перепідготовка здійснюється за всіма ліцензованими в Університеті спеціальностями за освітньо-професійноми програмами підготовки бакалаврів та магістрів.
Термін навчання - 2-3 роки в залежності від обраної спеціальності.
 
 
Інститут пропонує підвищення кваліфікації за всіма акредитованими в університеті спеціальностями: "Педагогічна освіта", "Менеджмент", "Економіка і підприємництво", "Філологія", "Психологія", "Соціологія", "Політологія", "Право", "Туризм", "Екологія", "Фізичне виховання і спорт" тощо. 
 
Навчання в інституті здійснюється за контрактом.
Форма навчання - очно-заочна, заочна, заочно-дистанційна.

По закінченню навчання слухачі та студенти отримують дипломи (друга вища освіта) та свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка.
 
При вступі слухачі подають:

› диплом про вищу освіту;
› додаток до диплому;
Оригінали пред’являються особисто.
› Медичну довідку (форма 086-У);
› Три фотокартки ( 3х4);
› Копії паспорту та ідентифікаційного коду
(оригінали паспорту та ідентифікаційного коду пред’являються особисто).

Заява і договір оформлюються у приймальній комісії 


З питань вступу звертатися за адресою:
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімната 105
Тел.: 38 (044) 239-30-97;
38 (044) 235-95- 87;
Т/ф.: 38(044) 288-25-58

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ippk.npu.edu.ua


МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!