Науково-методична рада  

   
План роботи Науково-методичної ради Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації на 2015-2016 н.р.

Вересень – 2015 р.

 1. Основні напрями роботи науково-методичної ради інституту в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту» та затвердження плану роботи науково-методичної ради на цей період.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 1. Про стан підготовки робочих програм з навчальних дисциплін і практик кафедр інституту в контексті основних засад Закону України «Про вищу освіту».

Доповідає: заступник директора доц. Уліщенко В.В..

декан факультету проф. Лисянська Т.М.

3. Поточні питання.

 

Листопад – 2015 р.

 1. Стан і перспективи розвитку міжнародної наукової діяльності в інституті та її методичне забезпечення.

Доповідає: заступник директора з науки та міжнародної діяльності доц. Тімохін В.В.

 1. Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів та слухачів: стан, проблеми, перспективи.

Доповідає: заступник директора доц. Уліщенко В.В. ,

завідувачі кафедр, декан факультету проф. Лисянська Т.М.

 

 1. Оптимізація процесу викладання іноземних мов з використанням синергетичного підходу та ефективність засвоєння слухачами іншомовного матеріалу.

Доповідає: декан факультету перепідготовки проф. Лисянська Т.М.

та викладачі іноземної мови

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

Січень – 2016 р.

 1. Про впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес.

Доповідають: зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

 1. Про застосування інформаційних та ком’ютерних технологій при викладанні професійних дисциплін.

Доповідає: зав. кафедри доц.. Матвієнко Р.О.

 

 1. Виконання плану видання навчально-методичної літератури на кафедрах інституту за 2015 рік та затвердження плану її видання на 2016 рік.

Доповідає: заступник директора доц. Дейнега І.І.

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 

Березень – 2016 р.

 1. Аналіз методичного забезпечення дистанційної форми навчання та ефективності його використання в заочній формі навчання в інституті.

Доповідають: доц.. кафедри освіти дорослих Ніколаєв К.Д.

 1. Моніторинг та напрями забезпечення своєчасного підвищення кваліфікації науково-педагогічними інституту.

Доповідає: заступник директора доц. Дейнега І.І.

3. Взаємовідвідування занять науково-педагогічними працівниками інституту як інформаційна база підвищення якості надання освітніх послуг.

Доповідає: зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

4. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів інституту.

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

Травень – 2016 р.

1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та роботу державних екзаменаційних комісій. Організація підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування.

Доповідає: декан факультету проф. Лисянська Т.М.

зав. кафедрами проф. Ісаєнко В.М.,

проф. Гузій Н.В., доц.. Матвієнко Р.О.

 1. Звіт про роботу науково-методичної ради інституту за 2015-2016 навчальний рік та заходи щодо її поліпшення у контексті сучасних тенденцій розвитку університетської освіти України.

Доповідають: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

3. Рекомендації до друку підручників, посібників та навчально-методичних матеріалів викладачів і співробітників університету

Доповідає: голова Науково-методичної ради Інституту

заступник директора доц. Дейнега І.І.

 

Склад науково-методичної ради

Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації:

Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації – голова ради;

Уліщенко Віолетта Валентинівна – докторпедагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих – заступник голови ради;

Ісаєнко Володимир Миколайович – доктор біологічних наук, професор, директор Інституту – член ради;

Нестеренко Галина Олегівна – доктор філософських наук, професор – член ради;

Матвієнко Роман Олександровичкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті – член ради;

Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості – член ради;

Ніколаєв Кирило Дмитрович – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри освіти дорослих – член ради.

 

   

Контакти  

 

Дирекція

+38(098)927-48-48
+38(044)235-95-89

Приймальна комісія

+38(098)927-48-48
+38(044)230-92-87

 

ippk@npu.edu.ua

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти