к. 105
тел.239-30-97
к. 104
тел. 235-95-89
к. 106
тел. 234-77-47, 230-92-87

к. 105а, 5.11
тел. 
та психосоціальної реабілітації
технологій в освіті впродовж життя

к. 101
тел. 288-30-89
інформаційно-комунікаційних технологій
к. 101
тел. 288-30-89